Fiskarter inom vattensystemet och tillåtna fiskemetoder

  • Mete, fiske med kastspö, flugfiske samt trolling från båt är tillåtet.
  • Fiske med fasta redskap, nät etc är endast tillåtet för markägare och redskapen skall vara tydligt märkta med ägarens namn och adress.
  • Minimimått för öring är 40 cm.
  • Vattennivån regleras kraftigt vilket medför stor risk för bottennapp, samt risk för grundstötning med båt vid lågvatten.

abborre

Abborre. Stridbar god matfisk

Braxen

Brax. Tar företrädesvis på mete

arter

Gädda. Rovfisk, kan bli mycket stor

gos

Gös, släkt med abborre. Mycket god matfisk.

lake

Lake, en rovfisk. Delikat kött, kräver lång tillagningstid

Löja, silverglittrande karpfisk, lämplig till agn

mort

Mört. Lämplig till agn

arter

Öring. Delikat matfisk. Minimimått 40 cm.

Bilderna kommer från SIC, Svenska Insjöfiskares Centralförbund.